Author: Oriol Zertuche

Oriol Zertuche is the CEO of CODESM and Cody AI. As an engineering student from the University of Texas-Pan American, Oriol leveraged his expertise in technology and web development to establish renowned marketing firm CODESM. He later developed Cody AI, a smart AI assistant trained to support businesses and their team members. Oriol believes in delivering practical business solutions through innovative technology.

RAG dla chmur prywatnych: jak to działa?

rag for private clouds

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób prywatne chmury zarządzają wszystkimi informacjami i podejmują inteligentne decyzje?

W tym miejscu wkracza Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Jest to super inteligentne narzędzie, które pomaga prywatnym chmurom znaleźć odpowiednie informacje i wygenerować z nich przydatne rzeczy.

Ten blog jest poświęcony temu, jak RAG działa magicznie w chmurach prywatnych, wykorzystując proste narzędzia i sprytne sztuczki, aby wszystko działało płynniej i lepiej.

Zanurz się.

Zrozumienie RAG: Co to jest?

Retrieval-Augmented Generation (RAG) to najnowocześniejsza technologia wykorzystywana w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) i systemach wyszukiwania informacji.

Łączy w sobie dwa podstawowe procesy: pobieranie i generowanie.

 1. Odzyskiwanie: W RAG proces wyszukiwania obejmuje pobieranie odpowiednich danych z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak repozytoria dokumentów, bazy danych lub interfejsy API. Te zewnętrzne dane mogą być zróżnicowane, obejmując informacje z różnych źródeł i formatów.

 2. Generacja: Po pobraniu odpowiednich danych proces generowania obejmuje tworzenie lub generowanie nowych treści, spostrzeżeń lub odpowiedzi w oparciu o pobrane informacje. Ta wygenerowana zawartość uzupełnia istniejące dane i pomaga w podejmowaniu decyzji lub udzielaniu dokładnych odpowiedzi.

Jak działa RAG?

Zrozummy teraz, jak działa RAG.

Przygotowanie danych

Początkowy etap obejmuje konwersję zarówno dokumentów przechowywanych w kolekcji, jak i zapytań użytkowników do porównywalnego formatu. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla wyszukiwania podobieństw.

Reprezentacja numeryczna (Embeddings)

Aby dokumenty i zapytania użytkowników były porównywalne do wyszukiwania podobieństw, są one konwertowane na reprezentacje numeryczne zwane osadzeniami.

Te osadzenia są tworzone przy użyciu zaawansowanych modeli języka osadzania i zasadniczo służą jako wektory numeryczne reprezentujące pojęcia w tekście.

Wektorowa baza danych

Osadzenia dokumentów, które są numerycznymi reprezentacjami tekstu, mogą być przechowywane w wektorowych bazach danych, takich jak Chroma lub Weaviate. Te bazy danych umożliwiają wydajne przechowywanie i pobieranie zagnieżdżeń w celu wyszukiwania podobieństw.

Wyszukiwanie podobieństw

W oparciu o osadzenie wygenerowane na podstawie zapytania użytkownika, w przestrzeni osadzenia przeprowadzane jest wyszukiwanie podobieństwa. Wyszukiwanie to ma na celu zidentyfikowanie podobnego tekstu lub dokumentów z kolekcji na podstawie liczbowego podobieństwa ich zagnieżdżeń.

Dodanie kontekstu

Po zidentyfikowaniu podobnego tekstu, pobrana treść (podpowiedź + wprowadzony tekst) jest dodawana do kontekstu. Ten rozszerzony kontekst, obejmujący zarówno oryginalny monit, jak i odpowiednie dane zewnętrzne, jest następnie wprowadzany do modelu językowego (LLM).

Wyjście modelu

Model językowy przetwarza kontekst z odpowiednimi danymi zewnętrznymi, umożliwiając generowanie dokładniejszych i kontekstowo odpowiednich wyników lub odpowiedzi.

Czytaj więcej: Czym jest i jak działa RAG API Framework?

5 kroków do wdrożenia RAG w środowiskach chmury prywatnej

Poniżej znajduje się kompleksowy przewodnik dotyczący wdrażania RAG w chmurach prywatnych:

1. Ocena gotowości infrastruktury

Rozpocznij od oceny istniejącej infrastruktury chmury prywatnej. Ocena sprzętu, oprogramowania i możliwości sieciowych w celu zapewnienia zgodności z wdrożeniem RAG. Zidentyfikuj wszelkie potencjalne ograniczenia lub wymagania dotyczące płynnej integracji.

2. Gromadzenie i przygotowanie danych

Gromadzenie odpowiednich danych z różnych źródeł w środowisku chmury prywatnej. Może to obejmować repozytoria dokumentów, bazy danych, interfejsy API i inne wewnętrzne źródła danych.

Upewnij się, że zebrane dane są uporządkowane, wyczyszczone i przygotowane do dalszego przetwarzania. Dane powinny być w formacie, który można łatwo wprowadzić do systemu RAG w celu wyszukiwania i generowania procesów.

3. Wybór odpowiednich modeli języka osadzania

Wybierz odpowiednie modele języka osadzania, które są zgodne z wymaganiami i skalą środowiska chmury prywatnej. Modele takie jak BERT, GPT lub inne zaawansowane modele językowe mogą być rozważane w oparciu o ich kompatybilność i wskaźniki wydajności.

4. Integracja systemów osadzania

Wdrożenie systemów lub frameworków zdolnych do konwersji dokumentów i zapytań użytkowników na reprezentacje numeryczne (embeddings). Upewnij się, że te osadzenia dokładnie oddają semantyczne znaczenie i kontekst danych tekstowych.

Skonfiguruj wektorowe bazy danych (np. Chroma, Weaviate), aby efektywnie przechowywać i zarządzać tymi osadzeniami, umożliwiając szybkie wyszukiwanie i wyszukiwanie podobieństw.

5. Testowanie i optymalizacja

Przeprowadzenie rygorystycznych testów w celu walidacji funkcjonalności, dokładności i wydajności wdrożonego systemu RAG w środowisku chmury prywatnej. Przetestuj różne scenariusze, aby zidentyfikować potencjalne ograniczenia lub obszary wymagające poprawy.

Optymalizacja systemu w oparciu o wyniki testów i informacje zwrotne, udoskonalanie algorytmów, dostrajanie parametrów lub modernizacja komponentów sprzętowych/programowych w celu uzyskania lepszej wydajności.

6 Narzędzia do wdrażania RAG w chmurach prywatnych

Oto przegląd narzędzi i struktur niezbędnych do wdrożenia Retrieval-Augmented Generation (RAG) w środowiskach chmury prywatnej:

1. Osadzanie modeli językowych

 • BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers): BERT to potężny, wstępnie wytrenowany model językowy zaprojektowany w celu zrozumienia kontekstu słów w zapytaniach wyszukiwania. Można go precyzyjnie dostosować do określonych zadań wyszukiwania w środowiskach chmury prywatnej.
 • GPT (Generative Pre-trained Transformer): Modele GPT wyróżniają się w generowaniu tekstu podobnego do ludzkiego na podstawie podanych podpowiedzi. Mogą one odgrywać kluczową rolę w generowaniu odpowiedzi lub treści w systemach RAG.

2. Wektorowe bazy danych

 • Chroma: Chroma to wyszukiwarka wektorowa zoptymalizowana pod kątem obsługi danych wielowymiarowych, takich jak osadzenia. Skutecznie przechowuje i pobiera osadzenia, ułatwiając szybkie wyszukiwanie podobieństw.
 • Weaviate: Weaviate to wyszukiwarka wektorowa typu open-source, odpowiednia do zarządzania i wyszukiwania danych wektorowych. Oferuje elastyczność i skalowalność, idealną dla wdrożeń RAG zajmujących się dużymi zbiorami danych.

3. Ramy dla generowania osadzania

 • TensorFlow: TensorFlow zapewnia narzędzia i zasoby do tworzenia modeli uczenia maszynowego i zarządzania nimi. Oferuje biblioteki do generowania osadzeń i integrowania ich z systemami RAG.
 • PyTorch: PyTorch to kolejny popularny framework do głębokiego uczenia, znany ze swojej elastyczności i łatwości użytkowania. Obsługuje tworzenie modeli osadzania i ich integrację z przepływami pracy RAG.

4. Platformy integracyjne RAG

 • Przytulanie transformatorów twarzy: Ta biblioteka oferuje szeroki zakres wstępnie wytrenowanych modeli, w tym BERT i GPT, ułatwiając ich integrację z systemami RAG. Zapewnia narzędzia do obsługi osadzeń i interakcji modeli językowych.
 • GPT OpenAI3 API: API OpenAI zapewnia dostęp do GPT-3, umożliwiając programistom wykorzystanie jego potężnych możliwości generowania języka. Integracja GPT-3 z systemami RAG może poprawić generowanie treści i dokładność odpowiedzi.

5. Usługi w chmurze

 • AWS (Amazon Web Services) lub Azure: Dostawcy usług w chmurze oferują infrastrukturę i usługi niezbędne do hostowania i skalowania wdrożeń RAG. Zapewniają one zasoby, takie jak maszyny wirtualne, pamięć masową i moc obliczeniową dostosowaną do aplikacji uczenia maszynowego.
 • Google Cloud Platform (GCP): GCP oferuje zestaw narzędzi i usług do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, umożliwiając wdrażanie i zarządzanie systemami RAG w środowiskach chmury prywatnej.

6. Niestandardowe narzędzia programistyczne

 • Biblioteki Pythona: Biblioteki te oferują niezbędne funkcje do manipulacji danymi, obliczeń numerycznych i tworzenia modeli uczenia maszynowego, co ma kluczowe znaczenie dla wdrażania niestandardowych rozwiązań RAG.
 • Niestandardowe interfejsy API i Skrypty: W zależności od konkretnych wymagań, opracowanie niestandardowych interfejsów API i skryptów może być konieczne do dostrojenia i integracji komponentów RAG w infrastrukturze chmury prywatnej.

Zasoby te odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu generowania osadzania, integracji modeli i wydajnego zarządzania systemami RAG w konfiguracjach chmury prywatnej.

Teraz, gdy znasz już podstawy RAG dla chmur prywatnych, nadszedł czas, aby wdrożyć je przy użyciu skutecznych narzędzi wymienionych powyżej.

8 najlepszych modeli osadzania tekstu w 2024 roku

text embedding models

Jaka byłaby Twoja odpowiedź, gdybyśmy zapytali o związek między tymi dwiema liniami?

Po pierwsze: Czym jest osadzanie tekstu?

Drugi: [-0.03156438, 0.0013196499, -0.0171-56885, -0.0008197554, 0.011872382, 0.0036221128, -0.0229156626, -0.005692569, … (1600 więcej pozycji do uwzględnienia tutaj].

Większość ludzi nie wiedziałaby, co je łączy. Pierwsza linia pyta o znaczenie “osadzania” w prostym języku angielskim, ale druga linia, z tymi wszystkimi liczbami, nie ma sensu dla nas, ludzi.

W rzeczywistości druga linia jest reprezentacją (osadzeniem) pierwszej linii. Został on stworzony przez model OpenAI GPT -3’s text-embedding-ada-002.

Proces ten przekształca pytanie w serię liczb, których komputer używa do zrozumienia znaczenia słów.

Jeśli również drapałeś się po głowie, aby rozszyfrować ich związek, ten artykuł jest dla Ciebie.

Omówiliśmy podstawy osadzania tekstu i jego 8 najlepszych modeli, o których warto wiedzieć!
Zacznijmy czytać.

Czym są modele osadzania tekstu?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób modele sztucznej inteligencji i aplikacje komputerowe rozumieją to, co próbujemy powiedzieć?

Zgadza się, nie rozumieją, co mówimy.

W rzeczywistości “osadzają” nasze instrukcje, aby działać skutecznie.

Wciąż zdezorientowany? Dobra, uprośćmy to.

W uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji jest to technika, która upraszcza złożone i wielowymiarowe dane, takie jak tekst, obrazy lub inne rodzaje reprezentacji, do przestrzeni o mniejszej wymiarowości.

Osadzanie ma na celu ułatwienie przetwarzania informacji przez komputery, na przykład podczas korzystania z algorytmów lub przeprowadzania obliczeń.

Dlatego służy jako język pośredniczący dla maszyn.

Osadzanie tekstu polega jednak na pobieraniu danych tekstowych – takich jak słowa, zdania lub dokumenty – i przekształcaniu ich w wektory reprezentowane w niskowymiarowej przestrzeni wektorowej.

Forma liczbowa ma na celu przekazanie relacji semantycznych, kontekstu i sensu tekstu.

Modele kodowania tekstu zostały opracowane w celu zapewnienia podobieństwa słów lub krótkich fragmentów pisma zachowanych w kodowaniu.

W rezultacie słowa, które oznaczają te same znaczenia i te, które znajdują się w podobnych kontekstach językowych, miałyby zbliżony wektor w tej wielowymiarowej przestrzeni.

Osadzanie tekstu ma na celu zbliżenie rozumienia maszynowego do rozumienia języka naturalnego w celu poprawy efektywności przetwarzania danych tekstowych.

Ponieważ wiemy już, co oznacza osadzanie tekstu, rozważmy różnicę między osadzaniem słów a tym podejściem.

Osadzanie słów VS osadzanie tekstu: Jaka jest różnica?

Zarówno osadzanie słów, jak i osadzanie tekstu należą do różnych typów modeli osadzania. Oto kluczowe różnice-

 • Osadzanie słów dotyczy reprezentacji słów jako wektorów o stałym wymiarze w określonym tekście. Osadzanie tekstu polega jednak na konwersji całych akapitów tekstu, zdań lub dokumentów na wektory liczbowe.
 • Osadzenia słów są przydatne w zadaniach zorientowanych na poziom słów, takich jak rozumienie języka naturalnego, analiza nastrojów i obliczanie podobieństw słów. Jednocześnie osadzanie tekstu lepiej nadaje się do zadań takich jak podsumowywanie dokumentów, wyszukiwanie informacji i klasyfikacja dokumentów, które wymagają zrozumienia i analizy większych fragmentów tekstu.
 • Zazwyczaj osadzanie słów opiera się na lokalnym kontekście otaczającym poszczególne słowa. Ponieważ jednak osadzanie tekstu uwzględnia cały tekst jako kontekst, jest ono szersze niż osadzanie słów. Dąży do uchwycenia pełnej semantyki całej informacji tekstowej, aby algorytmy mogły poznać całkowitą strukturę sensu i wzajemne powiązania między zdaniami lub dokumentami.

8 najlepszych modeli osadzania tekstu, które musisz znać

Jeśli chodzi o modele osadzania tekstu, istnieje wiele innowacyjnych technik, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki komputery rozumieją i zarządzają informacjami tekstowymi.

Oto osiem wpływowych modeli osadzania tekstu, które wywarły znaczący wpływ na przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i aplikacje oparte na sztucznej inteligencji:

1. Word2Vec

Ten pionierski model, znany jako Word2Vec, tworzy osadzenia słów, które są zasadniczo reprezentacjami otaczających słów kontekstowych odwzorowanych na wektory o stałym wymiarze.

Ujawnia podobieństwa między słowami i pokazuje relacje semantyczne, które pozwalają algorytmom zrozumieć znaczenie słów w zależności od środowiska, w którym są używane.

2. GloVE (globalne wektory do reprezentacji słów)

Zamiast koncentrować się tylko na statystycznie ważnych relacjach między słowami w określonym kontekście, GloVe generuje znaczące reprezentacje słów, które odzwierciedlają relacje między słowami w całym korpusie.

3. FastText

Zaprojektowany przez Facebook AI Research, FastText reprezentuje słowa jako n-gramy znaków, wykorzystując w ten sposób informacje o pod-słowach. Pomaga to w skutecznym dostosowaniu OOV i podkreśla podobieństwa w morfologii różnych słów.

4. ELMO (osadzanie z modeli językowych)

Aby zapewnić kontekst dla osadzania słów, ELMO opiera się na wewnętrznych stanach głębokiego dwukierunkowego modelu językowego.

Są to osadzenia słów, które wychwytują ogólne konteksty zdaniowe, dzięki czemu są bardziej znaczące.

5. BERT (dwukierunkowe reprezentacje kodera z transformatorów)

BERT jest modelem opartym na transformatorach, zaprojektowanym do dwukierunkowego rozumienia kontekstu słów.

Potrafi interpretować znaczenie słowa w oparciu o jego kontekst z poprzedzających i następujących słów, umożliwiając dokładniejsze zrozumienie języka.

6. GPT (Generative Pre-trained Transformer)

Modele GPT są mistrzami generowania języka. Modele te przewidują następne słowo w sekwencji, generując spójny tekst poprzez uczenie się z ogromnych ilości danych tekstowych podczas wstępnego szkolenia.

7. Doc2Vec

Doc2Vec, rozszerzenie Word2Vec, jest w stanie osadzać całe dokumenty lub akapity w wektorach o stałym rozmiarze. Model ten przypisuje dokumentom unikalne reprezentacje, umożliwiając porównywanie podobieństw między tekstami.

8. USE (uniwersalny koder zdań)

Osadzanie całych zdań lub akapitów jest wykonywane przez narzędzie Google znane jako USE. Skutecznie koduje różne długości tekstu w wektory o stałym rozmiarze, biorąc pod uwagę ich znaczenie semantyczne i umożliwiając prostsze porównywanie zdań.

Często zadawane pytania:

1. Jaka jest wartość osadzania tekstu na platformie SaaS lub w firmie?

Ulepszone modele osadzania tekstu rozszerzają platformy SaaS, ułatwiając zrozumienie danych generowanych przez użytkowników. Zapewniają one inteligentne możliwości wyszukiwania, spersonalizowane doświadczenie użytkownika z sugestiami i zaawansowaną analizą nastrojów, co zwiększa poziom zaangażowania użytkowników, a tym samym zatrzymuje obecnych użytkowników.

2. Jakie są kluczowe kwestie związane z wdrażaniem modelu osadzania tekstu?

Podczas wdrażania modeli osadzania tekstu kluczowe kwestie obejmują

 • Zgodność modelu z celami aplikacji
 • Skalowalność dla dużych zbiorów danych
 • Interpretowalność wygenerowanych osadzeń i
 • Zasoby niezbędne do skutecznej integracji obliczeniowej.

3. Jakie unikalne cechy modeli osadzania tekstu można wykorzystać do ulepszenia rozwiązań SaaS?

Tak, rzeczywiście, modele osadzania tekstu znacznie ulepszają rozwiązania SaaS, zwłaszcza w zakresie recenzji klientów, algorytmów zmiany kolejności artykułów, rozumienia kontekstu dla botów i szybkiego wyszukiwania danych, ogólnie rzecz biorąc, zwiększając doświadczenia użytkowników końcowych i rentowność.

Przeczytaj to: 10 najlepszych niestandardowych alternatyw ChatGPT na 2024 rok

10 najlepszych niestandardowych alternatyw ChatGPT na 2024 r.

custom chatgpt alternatives for 2024 top 10

Masz dość setek sugestii mówiących o niestandardowych alternatywach ChatGPT? Oto ekskluzywna lista najlepszych alternatyw dla ChatGPT z ich własnymi supermocami .

Ale najpierw…

Czym jest chatbot AI?

Chatbot AI to program komputerowy zaprojektowany do stymulowania rozmów międzyludzkich poprzez interakcje tekstowe lub głosowe. Takie chatboty AI wykorzystują uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby zrozumieć i odpowiadać na zapytania użytkowników. Te boty AI działają na platformach takich jak strony internetowe i aplikacje do przesyłania wiadomości, pomagając użytkownikom, dostarczając informacji i wykonując zadania. Stale ulepszają swoje zdolności konwersacyjne, analizując dane wejściowe użytkownika i wzorce przy użyciu technologii sztucznej inteligencji (AI).

Oto lista, której szukasz:

10 najlepszych alternatyw dla ChatGPT

Teraz nadszedł czas, aby ujawnić kilka alternatyw ChatGPT:

1. Meetcody.ai

Meetcody.ai to chatbot AI, który wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i rozbudowanymi funkcjami. Został zaprojektowany, aby pomóc firmom w zwiększeniu zaangażowania klientów i usprawnieniu przepływu pracy.

Cechy:


 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP):
  Meetcody.ai wykorzystuje zaawansowane NLP, aby zrozumieć i naturalnie odpowiadać na zapytania użytkowników.

 • Personalizacja
  : Umożliwia firmom dostosowanie rozmów do ich konkretnych potrzeb i marki.

 • Integracja
  : Płynnie integruje się z różnymi platformami i narzędziami, zapewniając łatwe wdrażanie i interakcję między kanałami.

 • Analizy i spostrzeżenia
  : Zapewnia szczegółową analitykę i wgląd, umożliwiając firmom śledzenie wskaźników wydajności.

Czytaj więcej tutaj

Ceny:

Ten chatbot działa w oparciu o model cenowy oparty na subskrypcji, dostosowany do potrzeb firm.

Struktura cenowa obejmuje trzy plany, oferujące różne funkcje i poziomy wsparcia w zależności od wybranej subskrypcji.

2. Meya

Meya to platforma chatbotów AI znana ze swojej wszechstronności i przyjaznego dla programistów środowiska, umożliwiająca firmom tworzenie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań konwersacyjnych AI.

alternatywy chatgpt niestandardowe


Cechy
:


 • Interfejs do tworzenia botów:
  Meya oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia botów wyposażony w funkcje przeciągania i upuszczania, dzięki czemu zarówno programiści, jak i osoby niebędące programistami mogą efektywnie tworzyć boty.

 • Możliwości integracji:
  Płynnie integruje się z różnymi platformami, interfejsami API i narzędziami, umożliwiając płynną interakcję w różnych kanałach.

 • Rozumienie języka naturalnego (NLU):
  Meya wykorzystuje zaawansowane możliwości NLU, umożliwiając botom dokładne zrozumienie intencji użytkownika i reagowanie kontekstowo.

 • Opcje personalizacji:
  Zapewnia szerokie możliwości dostosowywania, umożliwiając firmom personalizację konwersacji, dodawanie elementów brandingowych i dostosowywanie zachowania chatbota do określonych wymagań.

Jest to atrakcyjny wybór dla firm, które chcą tworzyć i wdrażać zaawansowane chatboty AI w różnych kanałach.

3. Chatbot.com

Chatbot.com to wszechstronna platforma chatbotów AI zaprojektowana w celu usprawnienia interakcji z klientami i automatyzacji procesów biznesowych dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i potężnym funkcjom.

alternatywy chatgpt niestandardowe

Platforma oferuje intuicyjny interfejs typu “przeciągnij i upuść”, dzięki czemu użytkownicy o różnym doświadczeniu technicznym mogą bez wysiłku tworzyć i wdrażać chatboty.

Chatbot.com umożliwia płynną integrację z różnymi kanałami, takimi jak strony internetowe, aplikacje do przesyłania wiadomości i platformy mediów społecznościowych, zapewniając szerszy zasięg i dostępność.

Konkretne ceny Chatbot.com mogą się różnić w zależności od takich czynników, jak wybrane funkcje planu, skala wdrożenia, wymagania dotyczące personalizacji i dodatkowe usługi pożądane przez firmy.

4. Copy.ai

Copy.ai specjalizuje się w copywritingu opartym na sztucznej inteligencji, pomagając użytkownikom w generowaniu różnego rodzaju treści, takich jak nagłówki, opisy i inne.

Oferuje szablony dla różnych typów treści, usprawniając proces tworzenia dla użytkowników.

Struktura cenowa Copy.ai może obejmować różne plany z różnymi funkcjami i możliwościami użytkowania.

Korzystanie z tego chatbota jest dość proste.

Na przykład, jeśli chcesz napisać artykuł SEO, po otwarciu narzędzia wprowadź docelowe słowo kluczowe i opis swojej firmy / strony internetowej i zbuduj strukturę strony docelowej.

5. Dante

Dante oferuje interfejs konwersacyjny, wspierający naturalne i angażujące interakcje między użytkownikami a chatbotem AI.

alternatywy chatgpt niestandardowe

Doskonale sprawdza się w dostarczaniu spersonalizowanych doświadczeń, umożliwiając firmom personalizację konwersacji i dostosowanie zachowania bota do konkretnych potrzeb.

Jego płynne możliwości integracji z wieloma platformami zapewniają szerszy zasięg i dostępność dla użytkowników.

6. Botsonic

Botsonic wyróżnia się zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji, umożliwiającymi dokładne zrozumienie intencji użytkownika i dostarczanie kontekstowo odpowiednich odpowiedzi.

alternatywy chatgpt niestandardowe

Kładzie nacisk na skalowalność, zapewniając płynną wydajność nawet przy rosnących wymaganiach.

Platforma zapewnia również kompleksowe narzędzia analityczne do śledzenia wskaźników wydajności, zachowań użytkowników i danych konwersacji.

Struktura cenowa Botsonic zależy od wybranego planu, wykorzystania i pożądanych funkcji.

7. Moje AskAI

My AskAI oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest przeznaczony zarówno dla użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych, upraszczając proces tworzenia i wdrażania chatbotów.

alternatywy chatgpt niestandardowe

Oferuje konfigurowalne szablony, ułatwiając firmom tworzenie chatbotów dostosowanych do konkretnych potrzeb branżowych lub biznesowych.

Obsługując wiele języków, My AskAI zapewnia inkluzywność i szerszą dostępność.

Modele cenowe My AskAI zazwyczaj obejmują różne plany dostosowane do różnych wymagań biznesowych.

8. Bard

Bard wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do prowadzenia znaczących i kontekstowo dokładnych rozmów.

Elastyczność integracji pozwala na płynne wdrażanie i interakcję na różnych platformach.

Platforma zapewnia solidne narzędzia analityczne do śledzenia wskaźników wydajności i uzyskiwania wglądu w interakcje użytkowników i wydajność botów.

9. Chatbase

Chatbase specjalizuje się w zaawansowanej analityce, zapewniając dogłębny wgląd w interakcje użytkowników i dane konwersacji. Oferuje narzędzia do optymalizacji wydajności botów w oparciu o opinie użytkowników i wskaźniki zaangażowania.

alternatywy chatgpt niestandardowe

Platforma płynnie integruje się z różnymi kanałami, zapewniając szerszą dostępność i większe zaangażowanie użytkowników. Struktura cen Chatbase opiera się na funkcjach, użytkowaniu i poziomach wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać odwiedzając oficjalną stronę Chatbase lub kontaktując się z zespołem sprzedaży.

10. Spinbot

Spinbot wyróżnia się możliwościami przepisywania tekstu, pomagając użytkownikom w parafrazowaniu treści lub generowaniu unikalnych odmian tekstu.

alternatywy chatgpt niestandardowe

Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownicy mogą szybko wygenerować przepisany tekst do różnych celów. Ceny Spinbota mogą się różnić w zależności od wykorzystania i konkretnych funkcji.

Pamiętaj, że w tej dynamicznej branży wybór niestandardowej alternatywy ChatGPT zależy od konkretnych celów, potrzeb w zakresie skalowalności, wymagań dotyczących integracji i budżetu każdej firmy.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka jest różnica między konwersacyjną sztuczną inteligencją a chatbotami?

Konwersacyjna sztuczna inteligencja jest jak mózg stojący za rozmową, kreator czyniący chatboty inteligentnymi. Jest to technologia, która umożliwia chatbotom rozumienie, uczenie się i reagowanie na użytkownika.

Pomyśl o tym jak o silniku działającym za kulisami, który sprawia, że rozmowa staje się bardziej ludzka.

Z drugiej strony chatboty to gadający przyjaciele, z którymi wchodzisz w interakcje.

Są to przyjazne twarze sztucznej inteligencji, zaprojektowane do określonych zadań lub do rozmowy z użytkownikiem. Są jak posłańcy dostarczający inteligentne rozwiązania AI w zabawny i angażujący sposób.

2. Czy można stworzyć własnego chatbota?

Absolutnie! Stworzenie własnego chatbota jest bardziej wykonalne niż mogłoby się wydawać.

Dzięki dostępnym obecnie innowacyjnym narzędziom i platformom możesz stworzyć chatbota dostosowanego do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o Twoją firmę, czy tylko o zabawę.

Nie musisz też być technicznym czarodziejem – wiele platform oferuje przyjazne dla użytkownika interfejsy i szablony, które pomogą Ci zacząć.

Po prostu zanurz się, eksploruj i wykaż się kreatywnością, aby stworzyć chatbota, który pasuje do Twojego stylu i celu. Cody AI to fantastyczny sposób na dodanie osobistego akcentu do świata konwersacyjnej sztucznej inteligencji!

GPT 4 Turbo vs Claude 2.1: Kompletny przewodnik i porównanie

gpt 4 vs claude 2.1

Dziś, gdy myślimy o sztucznej inteligencji, przychodzą nam do głowy dwa główne chatboty – GPT 4 Turbo by
OpenAI
i Claude 2.1 firmy
Anthropic
. Ale kto wygra bitwę GPT 4 Turbo vs Claude 2.1?

Załóżmy, że wybierasz superbohatera do swojej drużyny. GPT 4 Turbo byłby tym, który jest naprawdę kreatywny i potrafi robić wiele różnych sztuczek, podczas gdy Claude 2.1 byłby tym, który jest mistrzem w radzeniu sobie z ogromną ilością informacji.

Teraz szybko zrozumiemy różnice między tymi dwoma modelami sztucznej inteligencji.

Czytaj dalej…

GPT 4 Turbo vs Claude 2.1 – 10 kluczowych porównań

Oto 10 kryteriów wyboru pomiędzy GPT 4 Turbo a Claude 2.1:

Modele cenowe

Modele cenowe i dostępność GPT-4 Turbo i Claude 2.1 znacznie się różnią.

Podczas gdy jedna platforma może oferować elastyczne plany cenowe odpowiednie dla mniejszych firm, inna może obsługiwać większe przedsiębiorstwa, wpływając na wybory użytkowników w oparciu o budżet i skalowalność.

Szybka wskazówka: Wybierz dowolny model w zależności od potrzeb i budżetu.

Interfejs użytkownika

GPT-4 Turbo oferuje bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs, ułatwiając pracę użytkownikom preferującym prostotę.

Z drugiej strony, interfejs Claude 2.1 może być przeznaczony dla ekspertów potrzebujących narzędzi dostosowanych specjalnie do dogłębnej analizy tekstu lub podsumowywania dokumentów.

Obsługa złożoności

W przypadku przedstawienia długiego dokumentu prawnego wypełnionego technicznym żargonem i zawiłymi szczegółami, Claude 2.1 może zachować lepszą spójność i zrozumienie ze względu na większe okno kontekstowe. Jednocześnie GPT-4 Turbo może zmagać się z taką złożonością.

Ogólnie rzecz biorąc, długie dokumenty ze szczegółami są lepsze dla Claude, ponieważ GPT koncentruje się bardziej na kreatywnej stronie.

Zdolność adaptacji i wzorce uczenia się

GPT-4 Turbo wykazuje wszechstronność, dostosowując się do różnych zadań i wzorców uczenia się.

Na przykład może generować różnorodne dane wyjściowe – od opisów technicznych po wiersze poetyckie – na podstawie podanych danych wejściowych.

Z drugiej strony Claude 2.1 może wyróżniać się głównie w zadaniach skoncentrowanych na języku, trzymając się bliżej wzorców tekstowych.

Rozmiar okna zawartości

Wyobraź sobie książkę z ogromną liczbą stron.

Claude 2.1 może “przeczytać” i zrozumieć większą część tej książki na raz w porównaniu do GPT-4 Turbo.

Dzięki temu Claude 2.1 jest w stanie zrozumieć złożone dokumenty lub dyskusje obejmujące więcej treści.

gpt 4 claude 2.1 porównanie

Data graniczna wiedzy

GPT-4 Turbo może lepiej rozumieć bieżące wydarzenia, takie jak ostatnie postępy technologiczne lub najnowsze wiadomości, ze względu na swoją wiedzę sięgającą aż do Kwiecień 2023 r. Natomiast Claude 2.1 może brakować kontekstu, jeśli nastąpiło to po odcięciu wiedzy na początku 2023 roku. na początku 2023 roku.

Typ języka

GPT-4 Turbo może pomóc w zadaniach związanych z kodowaniem, rozumiejąc języki programowania i dostarczając sugestie dotyczące kodu.

Z drugiej strony, Claude 2.1 jest biegły w tworzeniu atrakcyjnych tekstów marketingowych lub generowaniu naturalnie brzmiących rozmów.

Interakcje w czasie rzeczywistym

W scenariuszu czatu na żywo GPT-4 Turbo generuje szybkie, zróżnicowane odpowiedzi odpowiednie do angażowania użytkowników w rozmowę.

Z drugiej strony, Claude 2.1 może priorytetowo traktować dokładność i zachowanie kontekstu, zapewniając bardziej uporządkowane i dokładne informacje.

Względy etyczne

GPT-4 Turbo i Claude 2.1 różnią się podejściem do obsługi uprzedzeń w generowanej zawartości.

Podczas gdy oba modele są poddawane wysiłkom mitygującym uprzedzenia, zastosowane strategie różnią się, wpływając na uczciwość i neutralność ich wyników.

Czas treningu

GPT-4 Turbo wymaga dłuższego czasu szkolenia i dokładniejszego dostrojenia do określonych zadań ze względu na szerszy zakres funkcji.

Z drugiej strony Claude 2.1 ma bardziej ukierunkowany proces szkolenia z szybszą adaptacją do niektórych zadań tekstowych.

Najlepsze przypadki użycia GPT-4 Turbo

Oto najlepsze sposoby korzystania z GPT-4 Turbo:

Pomoc w kodowaniu

GPT-4 Turbo wyróżnia się w zadaniach kodowania i pomocy programistom.

Doskonale pasuje do platform takich jak Github Copilot, oferując sugestie dotyczące kodowania i pomoc w bardziej przystępnej cenie w porównaniu do innych podobnych narzędzi.

Wizualizacja i generowanie wykresów

W połączeniu z interfejsem API Assistants, GPT-4 Turbo umożliwia pisanie i wykonywanie kodu Python, ułatwiając generowanie wykresów i różnorodnych wizualizacji.

Analiza i przygotowanie danych

Dzięki funkcjom takim jak Code Interpreter dostępnym w API Assistants, GPT-4 Turbo pomaga w zadaniach przygotowywania danych, takich jak czyszczenie zestawów danych, łączenie kolumn, a nawet szybkie generowanie modeli uczenia maszynowego.

Podczas gdy wyspecjalizowane narzędzia, takie jak Akkio, wyróżniają się na tym polu, GPT-4 Turbo pozostaje cenną opcją dla programistów.

Best Claude 2.1 Przypadki użycia

Oto najlepsze sposoby korzystania z Claude 2.1:

Analiza dokumentów prawnych

Większe okno kontekstowe Claude 2.1 czyni go idealnym do obsługi obszernych dokumentów prawnych, umożliwiając szybką analizę i dostarczanie informacji kontekstowych z większą dokładnością w porównaniu do innych modeli modeli językowych (LLM).

Generowanie wysokiej jakości długich treści

Z naciskiem na rozmiar danych wejściowych, Claude 2.1 okazuje się lepszy w generowaniu wysokiej jakości długich treści i ludzko brzmiących wyników językowych, wykorzystując szerszy zestaw danych.

Streszczenia i recenzje książek

Jeśli potrzebujesz podsumowania lub zaangażowania w książki, rozbudowane możliwości kontekstowe Claude 2.1 mogą znacznie pomóc w tym zadaniu, zapewniając kompleksowe spostrzeżenia i dyskusje.

GPT 4 Turbo vs Claude 2.1 w pigułce

 • GPT-4 Turbo posiada multimodalne możliwości obsługi tekstu, obrazów, dźwięku i wideo. Dobry do kreatywnych zadań.
 • Claude 2.1 ma większe okno kontekstowe skoncentrowane na tekście. Doskonały do długich dokumentów.
 • GPT-4 Turbo zajmuje się innymi rzeczami, podczas gdy Claude 2.1 zajmuje się wyłącznie tekstem.
 • Claude 2.1 rozumie większe fragmenty tekstu – 200 tys. tokenów w porównaniu do 128 tys. tokenów GPT-4 Turbo.
 • Wiedza GPT-4 Turbo obejmuje okres do kwietnia 2023 r., co jest lepsze w przypadku ostatnich wydarzeń. Claude 2.1 zatrzyma się na początku 2023 roku.

Tak więc GPT-4 Turbo obsługuje różne rzeczy, podczas gdy Claude 2.1 jest specjalistą od tekstu.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego modelu zależy w dużej mierze od Twoich potrzeb i budżetu.

Czytaj więcej: OpenAI GPT-3.5 Turbo i precyzyjne dostrajanie GPT 4

5 najlepszych wektorowych baz danych do wypróbowania w 2024 r.

top vector databases in 2024

Wektorowe bazy danych, określane również jako wektorowe bazy danych lub magazyny wektorowe, stanowią wyspecjalizowaną kategorię baz danych stworzoną do wydajnego przechowywania i wyszukiwania wektorów o dużych wymiarach.

W kontekście baz danych wektor oznacza zorganizowaną serię wartości liczbowych, które oznaczają pozycję w przestrzeni wielowymiarowej. Każdy składnik wektora odpowiada odrębnej funkcji lub wymiarowi.

Te bazy danych okazują się szczególnie przydatne w obsłudze aplikacji zajmujących się rozległymi i skomplikowanymi zbiorami danych, obejmującymi takie dziedziny jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, przetwarzanie obrazu i wyszukiwanie podobieństw.

Konwencjonalne relacyjne bazy danych mogą napotykać wyzwania podczas zarządzania danymi wielowymiarowymi i wykonywania wyszukiwania podobieństw z optymalną wydajnością. W związku z tym wektorowe bazy danych stanowią cenną alternatywę w takich scenariuszach.

Jakie są kluczowe atrybuty wektorowych baz danych?

Kluczowe atrybuty wektorowych baz danych obejmują:

Zoptymalizowane przechowywanie wektorów

Wektorowe bazy danych przechodzą optymalizację pod kątem przechowywania i wyszukiwania wektorów o wysokiej wymiarowości, często implementując wyspecjalizowane struktury danych i algorytmy.

Sprawne wyszukiwanie podobieństw

Te bazy danych doskonale sprawdzają się w wyszukiwaniu podobieństw, umożliwiając użytkownikom lokalizowanie wektorów w bliskiej odległości lub podobieństwie do podanego wektora zapytania w oparciu o predefiniowane wskaźniki, takie jak podobieństwo cosinusowe lub odległość euklidesowa.

Skalowalność

Wektorowe bazy danych są architektonicznie zaprojektowane do skalowania poziomego, ułatwiając efektywną obsługę znacznych ilości danych i zapytań poprzez rozłożenie obciążenia obliczeniowego na wiele węzłów.

Wsparcie dla osadzania

Wektorowe bazy danych, często wykorzystywane do przechowywania zagnieżdżeń wektorowych generowanych przez modele uczenia maszynowego, odgrywają kluczową rolę w reprezentowaniu danych w ciągłej, gęstej przestrzeni. Takie osadzenia znajdują powszechne zastosowania w zadaniach takich jak przetwarzanie języka naturalnego i analiza obrazu.

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym

Liczne wektorowe bazy danych są optymalizowane pod kątem przetwarzania w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego, dzięki czemu dobrze nadają się do aplikacji wymagających szybkich odpowiedzi i wydajności z małymi opóźnieniami.

Czym jest wektorowa baza danych?

Wektorowa baza danych to wyspecjalizowana baza danych zaprojektowana do przechowywania danych jako wielowymiarowych wektorów reprezentujących różne atrybuty lub cechy. Każda informacja, taka jak słowa, obrazy, dźwięki lub filmy, zamienia się w tak zwane wektory.

Wszystkie informacje są przekształcane w te wektory przy użyciu metod takich jak modele uczenia maszynowego, osadzanie słów lub techniki ekstrakcji cech.

Kluczową zaletą tej bazy danych jest jej zdolność do szybkiego i dokładnego lokalizowania i pobierania danych w oparciu o bliskość lub podobieństwo wektorów.

Podejście to umożliwia wyszukiwanie w oparciu o znaczenie semantyczne lub kontekstowe, zamiast polegać wyłącznie na dokładnych dopasowaniach lub określonych kryteriach, jak ma to miejsce w tradycyjnych bazach danych.

Powiedzmy, że czegoś szukasz. Dzięki wektorowej bazie danych można:

 • Znajdź utwory, które mają podobną melodię lub rytm.
 • Odkryj artykuły, które omawiają podobne pomysły lub tematy.
 • Znajdź gadżety, które wydają się podobne na podstawie ich cech i recenzji.

Jak działają wektorowe bazy danych?

Wektorowa baza danych

Wyobraź sobie tradycyjne bazy danych jako tabele, które starannie przechowują proste rzeczy, takie jak słowa lub liczby.

Teraz pomyśl o wektorowych bazach danych jako o super inteligentnych systemach obsługujących złożone informacje znane jako wektory przy użyciu unikalnych metod wyszukiwania.

W przeciwieństwie do zwykłych baz danych, które szukają dokładnych dopasowań, wektorowe bazy danych przyjmują inne podejście. Polegają one na znalezieniu najbliższego dopasowania przy użyciu specjalnych miar podobieństwa.

Te bazy danych opierają się na fascynującej technice wyszukiwania o nazwie Approximate Nearest Neighbor (ANN).

Sekretem działania tych baz danych jest coś, co nazywa się “embeddings”.

Dane nieustrukturyzowane, takie jak tekst, obrazy lub dźwięk, nie mieszczą się w tabelach.

Tak więc, aby nadać sens tym danym w sztucznej inteligencji lub uczeniu maszynowym, są one przekształcane w reprezentacje oparte na liczbach przy użyciu osadzeń.

Procesem osadzania zajmują się specjalne sieci neuronowe. Na przykład, osadzanie słów przekształca słowa w wektory w taki sposób, że podobne słowa znajdują się bliżej siebie w przestrzeni wektorowej.

Ta transformacja działa jak magiczny tłumacz, umożliwiając algorytmom zrozumienie powiązań i podobieństw między różnymi elementami.

Warto więc pomyśleć o embeddings jako o swego rodzaju tłumaczu, który zamienia dane nieoparte na liczbach w język zrozumiały dla modeli uczenia maszynowego.

Ta transformacja pomaga tym modelom skuteczniej wykrywać wzorce i powiązania w danych.

Jakie są najlepsze wektorowe bazy danych w 2024 roku?

Przygotowaliśmy listę 5 najlepszych wektorowych baz danych na 2024 rok:

1. Pinecone

wektorowa baza danych pinecone

Po pierwsze, pinecone nie jest oprogramowaniem open source.

Jest to oparta na chmurze wektorowa baza danych zarządzana przez użytkowników za pośrednictwem prostego interfejsu API, niewymagająca konfiguracji infrastruktury.

Pinecone pozwala użytkownikom inicjować, zarządzać i ulepszać swoje rozwiązania AI bez kłopotów związanych z utrzymaniem infrastruktury, monitorowaniem usług lub naprawianiem błędów algorytmu.

Rozwiązanie to szybko przetwarza dane i pozwala użytkownikom na stosowanie filtrów metadanych i obsługę indeksów rzadkich i gęstych, zapewniając precyzyjne i szybkie wyniki dla różnych wymagań wyszukiwania.

Jego kluczowe funkcje obejmują:

 1. Identyfikacja zduplikowanych wpisów.
 1. Śledzenie rankingów.
 2. Przeprowadzanie wyszukiwania danych.
 3. Klasyfikowanie danych.
 4. Eliminacja zduplikowanych wpisów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Pinecone, zapoznaj się z samouczkiem “
Opanowanie wektorowych baz danych za pomocą Pinecone”
autorstwa Moeza Ali dostępnego na Data Camp.

2. Chroma

Baza danych wektorów chrominancji

Chroma to open-source’owa baza danych embedding zaprojektowana w celu uproszczenia rozwoju aplikacji LLM (Large Language Model).

Jego głównym celem jest umożliwienie łatwej integracji wiedzy, faktów i umiejętności dla LLM.

Nasza eksploracja Chroma DB podkreśla jej zdolność do łatwego przetwarzania dokumentów tekstowych, przekształcania tekstu w osadzenia i przeprowadzania wyszukiwania podobieństw.

Najważniejsze cechy:

 • Wyposażony w różne funkcje, takie jak zapytania, filtrowanie, szacowanie gęstości i inne.
 • Wsparcie dla LangChain (Python i JavaScript) i LlamaIndex.
 • Wykorzystuje ten sam interfejs API, który działa w notebookach Pythona i wydajnie skaluje się do klastra produkcyjnego.

Czytaj więcej: Co to jest RAG API Framework i LLM?

3. Weaviate

Baza danych wektorów weaviate

W przeciwieństwie do Pinecone, Weaviate jest wektorową bazą danych typu open-source, która upraszcza przechowywanie obiektów danych i osadzeń wektorowych z preferowanych modeli ML.

To wszechstronne narzędzie płynnie skaluje się do zarządzania miliardami obiektów danych bez żadnych kłopotów.

Szybko wykonuje wyszukiwanie 10-NN (10 najbliższych sąsiadów) w ciągu milisekund w milionach pozycji.

Inżynierowie uważają go za przydatny do wektoryzacji danych podczas importowania lub dostarczania swoich wektorów oraz tworzenia systemów do zadań takich jak ekstrakcja pytań i odpowiedzi, podsumowywanie i kategoryzacja.

Najważniejsze cechy:

 • Zintegrowane moduły do wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji, funkcji pytań i odpowiedzi, łączenia LLM z danymi i automatycznej kategoryzacji.
 • Wszechstronne możliwości CRUD (Create, Read, Update, Delete).
 • Natywne dla chmury, rozproszone, zdolne do skalowania wraz z ewoluującymi obciążeniami i kompatybilne z Kubernetes dla płynnego działania.
 • Ułatwia płynne przejście modeli ML do MLOps przy użyciu tej bazy danych.

4. Qdrant

wektorowa baza danych qdrant

Qdrant służy jako wektorowa baza danych, służąca do łatwego wyszukiwania podobieństwa wektorów.

Działa za pośrednictwem usługi API, ułatwiając wyszukiwanie najbardziej powiązanych wektorów wielowymiarowych.

Wykorzystanie Qdrant umożliwia przekształcenie embeddings lub koderów sieci neuronowych w solidne aplikacje do różnych zadań, takich jak dopasowywanie, wyszukiwanie i dostarczanie rekomendacji. Niektóre kluczowe cechy Qdrant obejmują:

 • Elastyczne API: Zapewnia specyfikacje OpenAPI v3 wraz z gotowymi klientami dla wielu języków programowania.
 • Szybkość i dokładność: Wdraża niestandardowy algorytm HNSW w celu szybkiego i precyzyjnego wyszukiwania.
 • Zaawansowane filtrowanie: Umożliwia filtrowanie wyników na podstawie powiązanych ładunków wektorowych, zwiększając dokładność wyników.
 • Obsługa różnorodnych danych: Obsługuje różne typy danych, w tym dopasowywanie ciągów znaków, zakresy liczbowe, lokalizacje geograficzne i inne.
 • Skalowalność: Projekt natywny dla chmury z możliwością skalowania poziomego w celu obsługi rosnących obciążeń danych.
 • Wydajność: Opracowany w języku Rust, optymalizujący wykorzystanie zasobów poprzez dynamiczne planowanie zapytań w celu zwiększenia wydajności.

5. Faiss

wektorowa baza danych faiss

Otwarte źródło: Tak

GitHub stars: 23k

Opracowana przez Facebook AI Research, Faiss jest biblioteką typu open-source, która rozwiązuje wyzwanie szybkiego, gęstego wyszukiwania podobieństwa wektorów i grupowania.

Zapewnia metody przeszukiwania zestawów wektorów o różnych rozmiarach, w tym takich, które mogą przekraczać pojemność pamięci RAM.

Faiss oferuje również kod ewaluacyjny i wsparcie w zakresie dostosowywania parametrów.

Najważniejsze cechy:

 • Pobiera nie tylko najbliższego sąsiada, ale także drugiego, trzeciego i k-tego najbliższego sąsiada.
 • Umożliwia wyszukiwanie wielu wektorów jednocześnie, nie ograniczając się tylko do jednego.
 • Wykorzystuje wyszukiwanie największego iloczynu wewnętrznego zamiast wyszukiwania minimalnego.
 • Obsługuje inne odległości, takie jak L1, Linf itp., choć w mniejszym stopniu.
 • Zwraca wszystkie elementy w określonym promieniu od lokalizacji zapytania.
 • Zapewnia opcję zapisania indeksu na dysku zamiast przechowywania go w pamięci RAM.

Faiss służy jako potężne narzędzie do przyspieszania wyszukiwania gęstych wektorów podobieństwa, oferując szereg funkcji i optymalizacji dla wydajnych i skutecznych operacji wyszukiwania.

Zakończenie

W dzisiejszej erze opartej na danych, rosnące postępy w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym podkreślają kluczową rolę, jaką odgrywają wektorowe bazy danych.

Ich wyjątkowa zdolność do przechowywania, eksplorowania i interpretowania wielowymiarowych wektorów danych stała się integralną częścią napędzania spektrum aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Od silników rekomendacji po analizę genomową, te bazy danych są podstawowymi narzędziami, napędzającymi innowacje i skuteczność w różnych dziedzinach.

Często zadawane pytania

1. Na jakie kluczowe cechy powinienem zwrócić uwagę w wektorowych bazach danych?

Rozważając wektorową bazę danych, należy nadać priorytet takim funkcjom jak:

 • Wydajne możliwości wyszukiwania
 • Skalowalność i wydajność
 • Elastyczność typów danych
 • Zaawansowane opcje filtrowania
 • Wsparcie API i integracji

2. Czym różnią się wektorowe bazy danych od tradycyjnych baz danych?

Wektorowe bazy danych różnią się od tradycyjnych baz danych ze względu na ich wyspecjalizowane podejście do zarządzania i przetwarzania danych. Oto, czym się różnią:

 • Struktura danych: Tradycyjne bazy danych organizują dane w wierszach i kolumnach, podczas gdy wektorowe bazy danych koncentrują się na przechowywaniu i obsłudze wektorów wielowymiarowych, szczególnie odpowiednich dla złożonych danych, takich jak obrazy, tekst i osadzenia.
 • Mechanizmy wyszukiwania: Tradycyjne bazy danych wykorzystują przede wszystkim dokładne dopasowania lub ustalone kryteria wyszukiwania, podczas gdy wektorowe bazy danych wykorzystują wyszukiwanie oparte na podobieństwie, co pozwala na uzyskanie bardziej kontekstowych wyników.
 • Specjalistyczna funkcjonalność: Wektorowe bazy danych oferują unikalne funkcje, takie jak wyszukiwanie najbliższych sąsiadów, wyszukiwanie zakresów i wydajna obsługa danych wielowymiarowych, spełniając wymagania aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.
 • Wydajność i skalowalność: Wektorowe bazy danych są zoptymalizowane pod kątem wydajnej obsługi danych wielowymiarowych, umożliwiając szybsze wyszukiwanie i skalowalność w celu obsługi dużych ilości danych w porównaniu z tradycyjnymi bazami danych.

Zrozumienie tych różnic może pomóc w wyborze odpowiedniego typu bazy danych w zależności od charakteru danych i zamierzonych zastosowań.

Google wprowadza multimodalne modele Gemini Ultra, Pro i Nano

Googles-Gemini-Ultra-Pro-and-Nano

Google niedawno zaprezentowało swój przełomowy model sztucznej inteligencji, Gemini, zapowiadany jako najbardziej znaczący i zdolny do uruchomienia do tej pory.

Demis Hassabis, współzałożyciel i dyrektor generalny Google DeepMind, podzielił się spostrzeżeniami na temat Gemini, podkreślając jego multimodalne podstawy i wspólny rozwój zespołów Google i kolegów z badań.

Hassabis zauważa: “Został zbudowany od podstaw tak, aby był multimodalny, co oznacza, że może uogólniać i płynnie rozumieć, obsługiwać i łączyć różne rodzaje informacji, w tym tekst, kod, dźwięk, obraz i wideo”.

Gemini firmy Google zajmuje centralne miejsce jako rewolucyjny postęp. Jest to wynik szeroko zakrojonej współpracy, stanowiący kamień milowy w nauce i inżynierii dla Google.

Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, powiedział: “Ta nowa era modeli stanowi jeden z największych wysiłków naukowych i inżynieryjnych, jakie podjęliśmy jako firma”.

Czym jest Gemini firmy Google?

Gemini firmy Google to przełomowy multimodalny model sztucznej inteligencji, który płynnie rozumie i obsługuje różne rodzaje informacji, w tym tekst, kod, dźwięk, obraz i wideo. Zaprezentowany jako najbardziej elastyczny model Google, Gemini został zaprojektowany do wydajnego działania na szerokiej gamie urządzeń, od centrów danych po urządzenia mobilne.

Dzięki możliwościom obejmującym bardzo złożone zadania i wydajność na urządzeniu, Gemini oznacza ogromny krok naprzód w dziedzinie sztucznej inteligencji, obiecując transformacyjne aplikacje w różnych dziedzinach.

Multimodalna fundacja Gemini

Multimodalna podstawa Gemini odróżnia ją od poprzednich modeli sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, które obejmują szkolenie oddzielnych komponentów dla różnych modalności i łączenie ich ze sobą, Gemini jest z natury multimodalne. Od samego początku jest on wstępnie trenowany na różnych modalnościach, dostrajany za pomocą dodatkowych danych multimodalnych i prezentuje swoją skuteczność w różnych domenach.

Znaczenie

Zdolność Gemini do łączenia różnych rodzajów informacji zapewnia nowe możliwości dla aplikacji AI. Od zrozumienia i połączenia tekstu, kodu, dźwięku, obrazu i wideo, Gemini zostało zaprojektowane w celu rozwikłania złożoności, z którymi tradycyjne modele mogą mieć trudności.

Duch współpracy stojący za Gemini wyznacza scenę dla transformacyjnej ery w rozwoju sztucznej inteligencji. W miarę dalszych badań odkryjemy implikacje multimodalnych możliwości Gemini i jego potencjał do przedefiniowania krajobrazu sztucznej inteligencji.

Elastyczność i funkcjonalność

Gemini to elastyczny i wszechstronny model zaprojektowany do płynnego działania na różnych platformach. Jedną z wyróżniających się cech Gemini jest jego zdolność do adaptacji, dzięki czemu jest funkcjonalny zarówno w centrach danych, jak i na urządzeniach mobilnych. Ta elastyczność otwiera nowe horyzonty dla programistów i klientów korporacyjnych, rewolucjonizując sposób pracy ze sztuczną inteligencją.

Zakres funkcji

Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, podkreśla rolę Gemini w przekształcaniu krajobrazu dla programistów i klientów korporacyjnych. Zdolność modelu do obsługi wszystkiego, od tekstu po kod, dźwięk, obraz i wideo, czyni go transformacyjnym narzędziem dla aplikacji AI.

“Gemini, najbardziej elastyczny model Google, może być funkcjonalny we wszystkim, od centrów danych po urządzenia mobilne” – czytamy na oficjalnej stronie. Ta elastyczność umożliwia programistom odkrywanie nowych możliwości i skalowanie aplikacji AI w różnych domenach.

Wpływ na rozwój sztucznej inteligencji

Wprowadzenie Gemini oznacza zmianę paradygmatu w rozwoju sztucznej inteligencji. Jego elastyczność umożliwia programistom skalowanie aplikacji bez uszczerbku dla wydajności. Ponieważ działa znacznie szybciej na specjalnie zaprojektowanych przez Google jednostkach przetwarzania Tensor (TPU) v4 i v5e, Gemini znajduje się w centrum produktów Google opartych na sztucznej inteligencji, obsługując miliardy użytkowników na całym świecie.

“Ich [TPUs] umożliwił również firmom na całym świecie efektywne kosztowo trenowanie modeli sztucznej inteligencji na dużą skalę”, jak wspomniano na oficjalnej stronie Google. Ogłoszenie Cloud TPU v5p, najpotężniejszego i najbardziej wydajnego systemu TPU do tej pory, dodatkowo podkreśla zaangażowanie Google w przyspieszenie rozwoju Gemini i ułatwienie szybszego szkolenia generatywnych modeli sztucznej inteligencji na dużą skalę.

Rola Gemini w różnych domenach

Elastyczny charakter Gemini rozszerza jego zastosowanie w różnych dziedzinach. Oczekuje się, że jego najnowocześniejsze możliwości na nowo zdefiniują sposób, w jaki programiści i klienci korporacyjni angażują się w sztuczną inteligencję.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane rozumowanie, rozumienie tekstu, obrazów, dźwięku czy zaawansowane kodowanie, Gemini 1.0 ma szansę stać się kamieniem węgielnym dla różnorodnych aplikacji AI.

Gemini 1.0: Trzy różne rozmiary

Gemini 1.0 oznacza znaczący skok w modelowaniu AI, wprowadzając trzy różne rozmiary – Gemini Ultra, Gemini Pro i Gemini Nano. Każdy wariant jest dostosowany do konkretnych potrzeb, oferując zniuansowane podejście do zadań, od bardzo złożonych po wymagania dotyczące urządzeń.

Gemini Ultra: Potęga dla bardzo złożonych zadań

Gemini Ultra wyróżnia się jako największy i najbardziej wydajny model w ofercie Gemini. Doskonale radzi sobie z bardzo złożonymi zadaniami, przesuwając granice wydajności sztucznej inteligencji. Zgodnie z oficjalną stroną internetową, wydajność Gemini Ultra przewyższa obecne najnowocześniejsze wyniki w 30 z 32 powszechnie stosowanych akademickich testów porównawczych w badaniach i rozwoju dużych modeli językowych (LLM).

Sundar Pichai podkreśla sprawność Gemini Ultra, stwierdzając: “Gemini 1.0 jest zoptymalizowany pod kątem różnych rozmiarów: Ultra, Pro i Nano. Są to pierwsze modele ery Gemini i pierwsza realizacja wizji, którą mieliśmy, kiedy utworzyliśmy Google DeepMind na początku tego roku”.

Gemini Pro: Wszechstronne skalowanie zadań

Gemini Pro jest pozycjonowany jako wszechstronny środek serii Gemini. Doskonale skaluje się w szerokim zakresie zadań, wykazując zdolność adaptacji i wydajność. Model ten został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu zróżnicowanych potrzeb deweloperów i klientów korporacyjnych, oferując optymalną wydajność dla różnych aplikacji.

Gemini Nano: Wydajność w zadaniach wykonywanych na urządzeniu

Gemini Nano zajmuje centralne miejsce jako najbardziej wydajny model dostosowany do zadań wykonywanych na urządzeniu. Jego wydajność sprawia, że jest to odpowiedni wybór dla aplikacji, które wymagają lokalnego przetwarzania, zwiększając komfort użytkowania. Od dziś Gemini Nano jest dostępny w Pixel 8 Pro, przyczyniając się do nowych funkcji, takich jak Podsumowanie w aplikacji Nagrywarka i Inteligentne odpowiedzi za pośrednictwem Gboard.

Segmentacja Gemini na te trzy rozmiary odzwierciedla strategiczne podejście do szerokiego spektrum wymagań AI. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązywanie złożonych, intensywnych obliczeniowo zadań, czy też zapewnianie wydajnej wydajności na urządzeniu, Gemini 1.0 ma być wszechstronnym rozwiązaniem zarówno dla programistów, jak i użytkowników.

Niezwykłe osiągnięcia Gemini Ultra

Gemini Ultra wyłania się jako szczyt możliwości sztucznej inteligencji Google, szczycąc się niezrównanymi osiągnięciami i wyznaczając nowe standardy wydajności. Wyjątkowe możliwości modelu na nowo definiują krajobraz sztucznej inteligencji, prezentując przełomowe wyniki w różnych dziedzinach.

Mistrzostwo w masowym wielozadaniowym rozumieniu języka (MMLU)

Gemini Ultra osiąga przełomowy wynik 90,0% w Massive Multitask Language Understanding (MMLU), przewyższając ludzkich ekspertów. MMLU łączy 57 przedmiotów, w tym matematykę, fizykę, historię, prawo, medycynę i etykę, sprawdzając zarówno wiedzę o świecie, jak i umiejętności rozwiązywania problemów. Ten niezwykły wyczyn sprawia, że Gemini Ultra jest pierwszym modelem, który przewyższa ludzkich ekspertów w tej rozległej dziedzinie.

Najnowocześniejsze wyniki w benchmarku MMMU

Gemini Ultra osiąga najnowocześniejszy wynik 59,4% w nowym benchmarku MMMU. Ten test porównawczy obejmuje multimodalne zadania obejmujące różne dziedziny, wymagające świadomego rozumowania. Wydajność Gemini Ultra w MMMU podkreśla jego zaawansowane zdolności rozumowania i zdolność modelu do doskonalenia się w zadaniach wymagających niuansowego i złożonego rozumowania.

Doskonała wydajność w testach porównawczych obrazu

Doskonałość Gemini Ultra rozciąga się na testy porównawcze obrazu, w których przewyższa poprzednie najnowocześniejsze modele bez pomocy systemów rozpoznawania znaków obiektowych (OCR). Podkreśla to natywną multimodalność Gemini i wczesne oznaki jego bardziej skomplikowanych zdolności rozumowania. Zdolność Gemini do płynnej integracji generowania tekstu i obrazu otwiera nowe możliwości dla interakcji multimodalnych.

Postęp w rozumowaniu multimodalnym

Gemini 1.0 wprowadza nowatorskie podejście do tworzenia modeli multimodalnych. Podczas gdy konwencjonalne metody obejmują szkolenie oddzielnych komponentów dla różnych modalności, Gemini został zaprojektowany tak, aby był natywnie multimodalny.

Model jest wstępnie trenowany na różnych modalnościach od samego początku i dostrajany za pomocą dodatkowych danych multimodalnych, umożliwiając mu zrozumienie i wnioskowanie o różnych danych wejściowych bardziej efektywnie niż istniejące modele.

Wybitne osiągnięcia Gemini Ultra w różnych testach porównawczych podkreślają jego zaawansowane możliwości rozumowania i pozycjonują go jako potężną siłę w dziedzinie dużych modeli językowych.

Możliwości nowej generacji

Gdy Google wprowadza Gemini, toruje drogę dla możliwości sztucznej inteligencji nowej generacji, które obiecują przedefiniować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze sztuczną inteligencją i czerpiemy z niej korzyści. Gemini 1.0, dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, jest w stanie dostarczyć spektrum funkcjonalności, które wykraczają poza tradycyjne modele sztucznej inteligencji.

Zaawansowane rozumowanie

Gemini jest w stanie zapoczątkować nową erę sztucznej inteligencji z zaawansowanymi możliwościami rozumowania. Zdolność modelu do zrozumienia złożonych informacji, w połączeniu z jego zaawansowanymi umiejętnościami rozumowania, stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju sztucznej inteligencji. Sundar Pichai wyobraża sobie Gemini jako model zoptymalizowany pod kątem różnych rozmiarów, z których każdy jest dostosowany do określonych zadań, stwierdzając: “Są to pierwsze modele ery Gemini i pierwsza realizacja wizji, którą mieliśmy, kiedy utworzyliśmy Google DeepMind na początku tego roku”.

Zrozumienie tekstu, obrazów, dźwięku i nie tylko

Multimodalna konstrukcja Gemini umożliwia jej zrozumienie i płynną obsługę różnych rodzajów informacji, w tym tekstu, obrazów, dźwięku i innych. Ta wszechstronność umożliwia programistom i użytkownikom bardziej naturalną i intuicyjną interakcję ze sztuczną inteligencją. Zdolność Gemini do integracji tych modalności od podstaw odróżnia ją od tradycyjnych modeli.

Zaawansowane możliwości kodowania

Gemini nie ogranicza się do rozumienia i generowania języka naturalnego; rozszerza swoje możliwości na wysokiej jakości kod. Model ten zapewnia biegłość w popularnych językach programowania, takich jak Python, Java, C++ i Go. Otwiera to nowe możliwości dla programistów, pozwalając im wykorzystać Gemini do zaawansowanych zadań kodowania i przyspieszając rozwój innowacyjnych aplikacji.

Zwiększona wydajność i skalowalność

Gemini 1.0 został zoptymalizowany do wydajnego działania na wewnętrznych jednostkach przetwarzania Tensor (TPU) Google v4 i v5e. Te specjalnie zaprojektowane akceleratory sztucznej inteligencji są integralną częścią produktów Google opartych na sztucznej inteligencji, obsługujących miliardy użytkowników na całym świecie. Ogłoszenie Cloud TPU v5p, najpotężniejszego jak dotąd systemu TPU, dodatkowo podkreśla zaangażowanie Google w zwiększanie wydajności i skalowalności modeli sztucznej inteligencji, takich jak Gemini.

Odpowiedzialność i środki bezpieczeństwa

Google kładzie duży nacisk na odpowiedzialność i bezpieczeństwo w rozwoju Gemini. Firma dokłada wszelkich starań, aby Gemini przestrzegało najwyższych standardów etycznych praktyk AI, koncentrując się na minimalizowaniu potencjalnego ryzyka i zapewnianiu bezpieczeństwa użytkowników.

Analiza porównawcza z rzeczywistymi wskazówkami dotyczącymi toksyczności

Aby rozwiać obawy związane z toksycznością i względami etycznymi, Gemini przeszedł rygorystyczne testy przy użyciu testów porównawczych zwanych Real Toxicity Prompts. Te testy porównawcze składają się ze 100 000 podpowiedzi o różnym stopniu toksyczności, pochodzących z sieci i opracowanych przez ekspertów z Allen Institute for AI. Takie podejście pozwala Google oceniać i ograniczać potencjalne ryzyko związane ze szkodliwymi treściami i toksycznością wyników Gemini.

Integracja z wewnętrznymi jednostkami przetwarzania tensorowego (TPU) Google

Gemini 1.0 został misternie zaprojektowany, aby dostosować się do wewnętrznych jednostek przetwarzania Tensor (TPU) Google v4 i v5e. Te specjalnie zaprojektowane akceleratory AI nie tylko zwiększają wydajność i skalowalność Gemini, ale także odgrywają kluczową rolę w rozwoju potężnych modeli AI. Ogłoszenie Cloud TPU v5p, najnowszego systemu TPU, podkreśla zaangażowanie Google w dostarczanie najnowocześniejszej infrastruktury do szkolenia zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Stopniowa dostępność Gemini

Google przyjmuje ostrożne podejście do wdrażania Gemini Ultra. Podczas gdy deweloperzy i klienci korporacyjni uzyskają dostęp do Gemini Pro za pośrednictwem Gemini API w Google AI Studio lub Google Cloud Vertex AI od 13 grudnia, Gemini Ultra przechodzi szeroko zakrojone kontrole zaufania i bezpieczeństwa. Google planuje udostępnić Gemini Ultra wybranym klientom, programistom, partnerom i ekspertom ds. bezpieczeństwa w celu wczesnego eksperymentowania i uzyskania opinii przed szerszą premierą na początku 2024 roku.

Ciągłe doskonalenie i stawianie czoła wyzwaniom

Uznając ewoluujący krajobraz sztucznej inteligencji, Google pozostaje zaangażowany w rozwiązywanie wyzwań związanych z modelami sztucznej inteligencji. Obejmuje to ciągłe wysiłki na rzecz poprawy czynników takich jak faktyczność, uzasadnienie, przypisanie i potwierdzenie. Aktywnie współpracując z różnorodną grupą zewnętrznych ekspertów i partnerów, Google dąży do zidentyfikowania i złagodzenia potencjalnych słabych punktów w swoich wewnętrznych procesach oceny.

Zasadniczo zaangażowanie Google w odpowiedzialność i bezpieczeństwo podkreśla jego zaangażowanie w zapewnienie, że Gemini nie tylko przesuwa granice możliwości sztucznej inteligencji, ale robi to w sposób, który priorytetowo traktuje kwestie etyczne, bezpieczeństwo użytkowników i przejrzystość.

Integracja z Bard i Pixel

Gemini Google nie ogranicza się do sfery rozwoju sztucznej inteligencji; jest płynnie zintegrowany z produktami skierowanymi do użytkowników, co stanowi znaczący krok w kierunku poprawy doświadczeń użytkowników. Integracja z Bard, modelem językowym Google i Pixel, flagowym smartfonem giganta technologicznego, pokazuje praktyczne zastosowania Gemini w rzeczywistych scenariuszach.

Bard – zoptymalizowana wersja z Gemini Pro

Bard, model językowy Google, otrzymuje konkretny impuls dzięki integracji z Gemini. Google wprowadza ulepszoną wersję Gemini Pro w języku angielskim, zwiększając możliwości Barda w zakresie zaawansowanego rozumowania, planowania i rozumienia. Integracja ta ma na celu podniesienie komfortu użytkowania poprzez zapewnienie bardziej zniuansowanych i kontekstowo odpowiednich odpowiedzi. Sundar Pichai podkreśla znaczenie tej integracji, stwierdzając: “Bard otrzyma specjalnie dostosowaną wersję Gemini Pro w języku angielskim dla bardziej zaawansowanego rozumowania, planowania, zrozumienia i nie tylko”.

Bard Advanced – prezentujemy najnowocześniejsze doświadczenie AI

Patrząc w przyszłość, Google planuje wprowadzić Bard Advanced, doświadczenie AI, które zapewnia użytkownikom dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli i możliwości, zaczynając od Gemini Ultra. Oznacza to znaczącą aktualizację Bard, zgodną z zaangażowaniem Google w przesuwanie granic technologii AI. Integracja Bard Advanced z Gemini Ultra obiecuje bardziej wyrafinowany i potężny model językowy.

Pixel 8 Pro – zaprojektowany dla Gemini Nano

Pixel 8 Pro, najnowszy flagowy smartfon Google, staje się pierwszym urządzeniem zaprojektowanym do obsługi Gemini Nano. Ta integracja zapewnia użytkownikom Pixela wydajność Gemini w zadaniach wykonywanych na urządzeniu, przyczyniając się do powstania nowych funkcji, takich jak Podsumowanie w aplikacji Rejestrator i Inteligentne odpowiedzi za pośrednictwem Gboard. Obecność Gemini Nano w Pixel 8 Pro pokazuje jego praktyczne zastosowania w zwiększaniu funkcjonalności urządzeń codziennego użytku.

Eksperymenty w wyszukiwarkach i nie tylko

Google aktywnie eksperymentuje z Gemini w wyszukiwarce, a wstępne wyniki pokazują 40% redukcję opóźnień w języku angielskim w USA wraz z poprawą jakości. Eksperyment ten podkreśla zaangażowanie Google w integrację Gemini w całym ekosystemie produktów, w tym w wyszukiwarce, reklamach, Chrome i Duet AI. Ponieważ Gemini nadal udowadnia swoją wartość, użytkownicy mogą spodziewać się bardziej płynnych i wydajnych interakcji z pakietem produktów Google.

Dostępność dla programistów i użytkowników korporacyjnych

Gemini Google nie jest cudem technologicznym zarezerwowanym dla wewnętrznego rozwoju, ale jest rozszerzony na programistów i użytkowników korporacyjnych na całym świecie. Dostępność Gemini jest kluczowym aspektem strategii Google, umożliwiając szerokiemu gronu odbiorców wykorzystanie jego możliwości i zintegrowanie go z ich aplikacjami.

Gemini Pro Access dla deweloperów i przedsiębiorstw

Od 13 grudnia deweloperzy i klienci korporacyjni uzyskują dostęp do Gemini Pro za pośrednictwem interfejsu API Gemini w Google AI Studio lub Google Cloud Vertex AI. To kluczowy moment dla społeczności AI, ponieważ wszechstronne możliwości Gemini Pro stają się dostępne do integracji z szeroką gamą aplikacji. Google AI Studio, jako bezpłatne, internetowe narzędzie dla programistów, oferuje wygodną platformę dla programistów do szybkiego prototypowania i uruchamiania aplikacji za pomocą klucza API.

Gemini Nano dla programistów Androida za pośrednictwem AICore

Deweloperzy Androida nie pozostają w tyle, jeśli chodzi o korzystanie z wydajności Gemini. Gemini Nano, najbardziej wydajny model do zadań na urządzeniu, staje się dostępny dla programistów Androida za pośrednictwem AICore, nowej funkcji systemu wprowadzonej w Androidzie 14. Począwszy od urządzeń Pixel 8 Pro, programiści mogą wykorzystać Gemini Nano do ulepszenia funkcji urządzenia, przyczyniając się do bardziej responsywnego i inteligentnego doświadczenia użytkownika.

Wczesne eksperymenty z Gemini Ultra

Podczas gdy Gemini Pro i Gemini Nano staną się dostępne w grudniu, Gemini Ultra wciąż przechodzi szeroko zakrojone kontrole zaufania i bezpieczeństwa. Google planuje jednak udostępnić Gemini Ultra do wczesnych eksperymentów wybranym klientom, programistom, partnerom i ekspertom ds. bezpieczeństwa. To etapowe podejście pozwala Google zebrać cenne opinie i spostrzeżenia przed szerszym udostępnieniem deweloperom i klientom korporacyjnym na początku 2024 roku.

Zaawansowana integracja Bard

Bard, model językowy Google, służy jako znaczący interfejs dla użytkowników, aby doświadczyć możliwości Gemini. Dzięki dopracowanej wersji Gemini Pro zintegrowanej z Bard w celu zaawansowanego rozumowania, planowania i rozumienia, użytkownicy mogą spodziewać się bardziej wyrafinowanego i kontekstowego modelu językowego. Dodatkowo, nadchodzący Bard Advanced, zawierający Gemini Ultra, zapewni użytkownikom dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli i możliwości Google.

Wpływ Gemini na kodowanie i systemy zaawansowane

Gemini to nie tylko przełom w rozumieniu języka; rozszerza swoje możliwości na sferę kodowania i zaawansowanych systemów, pokazując swoją wszechstronność i potencjał do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki programiści podchodzą do wyzwań programistycznych.

Rozumowanie multimodalne w kodowaniu

Sprawność Gemini wykracza poza rozumienie języka naturalnego; wyróżnia się interpretacją i generowaniem wysokiej jakości kodu w popularnych językach programowania, takich jak Python, Java, C++ i Go. Unikalna zdolność Gemini do płynnego łączenia różnych modalności, takich jak tekst i obraz, otwiera nowe możliwości dla programistów. Eli Collins, wiceprezes ds. produktów w Google DeepMind, podkreśla możliwości Gemini: “Zasadniczo dajemy Gemini kombinacje różnych modalności – w tym przypadku obrazu i tekstu – i pozwalamy Gemini reagować, przewidując, co może nastąpić później”.

Zaawansowane systemy generowania kodu

Gemini służy jako silnik dla bardziej zaawansowanych systemów kodowania. Opierając się na sukcesie AlphaCode, pierwszego systemu generowania kodu AI, Google wprowadził AlphaCode 2. System ten, zasilany przez wyspecjalizowaną wersję Gemini, wyróżnia się w rozwiązywaniu konkurencyjnych problemów programistycznych, które obejmują złożoną matematykę i informatykę teoretyczną. Ulepszenia w AlphaCode 2 pokazują potencjał Gemini w podnoszeniu możliwości kodowania na nowy poziom.

Przyspieszenie rozwoju dzięki układom TPU

Gemini 1.0 został zaprojektowany do wydajnego działania na jednostkach przetwarzania tensorowego Google (TPU) v4 i v5e. Zaprojektowane na zamówienie akceleratory AI odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu szybkości i wydajności Gemini, umożliwiając programistom i użytkownikom korporacyjnym szybsze trenowanie generatywnych modeli AI na dużą skalę. Ogłoszenie Cloud TPU v5p, najnowszego systemu TPU, jeszcze bardziej podkreśla zaangażowanie Google w przyspieszenie rozwoju modeli sztucznej inteligencji.

Bezpieczeństwo i integracja w kodowaniu

Integracja Gemini z krajobrazem kodowania to nie tylko wydajność; priorytetem jest również bezpieczeństwo i integracja. Google wykorzystuje klasyfikatory bezpieczeństwa i solidne filtry do identyfikowania i ograniczania treści zawierających przemoc lub negatywne stereotypy. To warstwowe podejście ma na celu uczynienie Gemini bezpieczniejszym i bardziej inkluzywnym dla wszystkich, stawiając czoła wyzwaniom związanym z faktami, uziemieniem, atrybucją i potwierdzeniem.

Perspektywy na przyszłość i ciągły rozwój

Gdy Google prezentuje Gemini, perspektywy tego przełomowego modelu sztucznej inteligencji sygnalizują zmianę paradygmatu w sposobie interakcji z technologią. Zaangażowanie Google w ciągłe postępy i odkrywanie nowych możliwości dzięki Gemini przygotowuje grunt pod dynamiczną i transformacyjną erę sztucznej inteligencji.

Ciągły rozwój i udoskonalanie

Gemini 1.0 stanowi pierwszy krok w podróży ciągłego rozwoju i udoskonalania. Google zdaje sobie sprawę z dynamicznego charakteru krajobrazu sztucznej inteligencji i dokłada wszelkich starań, aby sprostać wyzwaniom, poprawić środki bezpieczeństwa i zwiększyć ogólną wydajność Gemini. Eli Collins potwierdza zaangażowanie Google w doskonalenie: “Wykonaliśmy wiele pracy nad poprawą rzeczowości w Gemini, więc poprawiliśmy wydajność w zakresie odpowiadania na pytania i jakości”.

Wczesne eksperymenty z Gemini Ultra

Podczas gdy Gemini Pro i Gemini Nano stają się dostępne dla programistów i użytkowników korporacyjnych w grudniu, Google przyjmuje ostrożne podejście do Gemini Ultra. Model przechodzi szeroko zakrojone kontrole zaufania i bezpieczeństwa, a Google udostępnia go do wczesnych eksperymentów wybranym klientom, programistom, partnerom i ekspertom ds. bezpieczeństwa. To etapowe podejście zapewnia dokładną ocenę przed szerszą premierą na początku 2024 roku.

Zaawansowane i ciągłe innowacje firmy Bard

Google wykracza poza początkową premierę, zapowiadając wprowadzenie Bard Advanced. To nadchodzące doświadczenie AI obiecuje użytkownikom dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli i możliwości Google, począwszy od Gemini Ultra. Integracja Gemini z Bard odzwierciedla zaangażowanie Google w ciągłe innowacje, oferując użytkownikom najnowocześniejsze modele językowe, które nieustannie przesuwają granice możliwości sztucznej inteligencji.

Wpływ Gemini na różne produkty

Google planuje rozszerzyć zasięg Gemini na całe spektrum swoich produktów i usług. Od wyszukiwania po reklamy, Chrome i Duet AI, możliwości Gemini są w stanie poprawić doświadczenia użytkowników i sprawić, że interakcje z ekosystemem Google będą bardziej płynne i wydajne. Sundar Pichai zauważa: “Zaczynamy już eksperymentować z Gemini w wyszukiwarce, gdzie sprawia, że nasze Search Generative Experience (SGE) jest szybsze dla użytkowników”.

Najczęściej zadawane pytania

Co odróżnia Gemini od poprzednich modeli Google AI?

Gemini to najbardziej wszechstronny model sztucznej inteligencji Google, wyróżniający się możliwościami multimodalnymi, płynnie obsługujący tekst, kod, dźwięk, obraz i wideo.

Jak multimodalna sztuczna inteligencja Gemini wpływa na informacje?

Multimodalna sztuczna inteligencja Gemini doskonale radzi sobie ze zrozumieniem i łączeniem różnych typów danych, zapewniając holistyczne podejście dla programistów i przedsiębiorstw.

Do jakich zadań przeznaczone są trzy rozmiary Gemini?

Trzy rozmiary Gemini – Ultra, Pro i Nano – zajmują się odpowiednio złożonymi, wszechstronnymi zadaniami i zadaniami na urządzeniu, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb.

W jakich testach porównawczych wyróżnia się Gemini Ultra?

Gemini Ultra osiąga lepsze wyniki w 30 z 32 testów porównawczych, szczególnie dobrze radząc sobie z masowym wielozadaniowym rozumieniem języka (MMLU).

Jak programiści mogą wykorzystać Gemini do aplikacji AI?

Programiści mogą uzyskać dostęp do Gemini Pro i Nano od 13 grudnia, podczas gdy Gemini Ultra jest dostępne do wczesnych eksperymentów, zapewniając szereg opcji integracji.

W jaki sposób Gemini zwiększa funkcjonalność Bard i Pixel?

Gemini integruje się z Bard i Pixel 8 Pro, usprawniając rozumowanie w Bard i zasilając funkcje takie jak Summarize i Smart Reply w Pixel.

Kiedy deweloperzy mogą uzyskać dostęp do Gemini Pro i Nano?

Od 13 grudnia deweloperzy mogą wykorzystywać Gemini Pro i Nano do różnych zastosowań.

Jakie kryteria bezpieczeństwa zastosowano podczas opracowywania Gemini?

Gemini priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, wykorzystując benchmarki, takie jak Real Toxicity Prompts i klasyfikatory bezpieczeństwa dla odpowiedzialnej i integracyjnej sztucznej inteligencji.

Jak Gemini wpływa na kodowanie i jakie języki obsługuje?

Gemini doskonale radzi sobie z kodowaniem, obsługując języki takie jak Python, Java, C++ i Go.

Jaka jest przyszła mapa drogowa Gemini i kiedy zostanie wydana Ultra?

Przyszłość Gemini wiąże się z ciągłym rozwojem, z Ultra ustawionym na wczesne eksperymenty przed szerszą premierą na początku 2024 roku.

W jaki sposób Gemini przyczynia się do rozwoju sztucznej inteligencji dzięki TPU i Cloud TPU v5p?

Gemini optymalizuje szkolenie AI przy użyciu TPU Google v4 i v5e, z Cloud TPU v5p dla zwiększenia wydajności.

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Gemini przy kodowaniu możliwości?

Gemini priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, włączając klasyfikatory i podpowiedzi Real Toxicity Prompts do odpowiedzialnego i integracyjnego kodowania AI.

W jaki sposób Bard integruje się z Gemini i czym jest Bard Advanced?

Bard integruje Gemini Pro dla zaawansowanego rozumowania, podczas gdy Bard Advanced, wprowadzony na rynek w przyszłym roku, oferuje dostęp do Gemini Ultra i zaawansowanych modeli.

Jaki wpływ będzie miało Gemini na doświadczenia użytkowników w produktach i usługach Google?

Integracja Gemini poprawia doświadczenia użytkowników w produktach Google, czego dowodem jest 40% redukcja opóźnień w wyszukiwarce.

Jakie jest znaczenie wczesnych eksperymentów dla Gemini Ultra?

Gemini Ultra przechodzi testy zaufania i bezpieczeństwa, dostępne do wczesnych eksperymentów przed szerszą premierą na początku 2024 roku.

Kiedy programiści mogą uzyskać dostęp do Gemini Pro za pośrednictwem Gemini API?

Od 13 grudnia programiści mogą uzyskać dostęp do Gemini Pro za pośrednictwem interfejsu API Gemini w Google AI Studio lub Google Cloud Vertex AI.

Kiedy Gemini Ultra zostanie wydana i jak planowane jest jej wprowadzenie?

Gemini Ultra, przechodzący testy zaufania i bezpieczeństwa, będzie dostępny do wczesnych eksperymentów i informacji zwrotnych. Szersza premiera planowana jest na początek 2024 roku.

Jakie postępy poczyniło Gemini w generowaniu kodu AI? Jak wypada w porównaniu z poprzednimi modelami?

Gemini wyróżnia się w generowaniu kodu AI, prezentując ulepszenia w stosunku do poprzednich modeli, takich jak AlphaCode. Jego zaawansowana wersja, AlphaCode 2, wykazuje doskonałą wydajność w rozwiązywaniu konkurencyjnych problemów programistycznych.

Jak Gemini zapewnia bezpieczeństwo w modelach AI?

Gemini zawiera obszerne oceny bezpieczeństwa, w tym testy porównawcze, takie jak Real Toxicity Prompts. Zajmuje się wyzwaniami, takimi jak faktyczność, uzasadnienie, przypisanie i potwierdzenie, współpracując z ekspertami zewnętrznymi w celu identyfikacji i ograniczenia ryzyka.

Jakich aktualizacji mogą spodziewać się użytkownicy Bard i w jaki sposób Gemini przyczynia się do ewolucji Bard?

Bard otrzymuje znaczącą aktualizację z dostosowaną wersją Gemini Pro do zaawansowanego rozumowania. Bard Advanced, wprowadzony na rynek w przyszłym roku, zapewnia użytkownikom dostęp do Gemini Ultra i innych zaawansowanych modeli, zwiększając ogólne możliwości platformy.

W jaki sposób programiści mogą zintegrować modele Gemini ze swoimi aplikacjami?

Deweloperzy mogą integrować modele Gemini ze swoimi aplikacjami za pomocą Google AI Studio i Google Cloud Vertex AI od 13 grudnia.

Jakie są kluczowe cechy modeli Gemini Ultra, Pro i Nano?

Modele Gemini zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronności, z Ultra do złożonych zadań, Pro do szerokiego zakresu zadań i Nano do wydajności na urządzeniu.

Jak Gemini radzi sobie w scenariuszach rozumienia języka i wielozadaniowości?Gemini Ultra przewyższa ludzkich ekspertów w zakresie masowego wielozadaniowego rozumienia języka i osiąga najnowocześniejsze wyniki w różnych testach porównawczych rozumienia języka.

Jakie są plany Gemini w zakresie dostępności?

Gemini będzie stopniowo wdrażane w kolejnych produktach i usługach Google, w tym w wyszukiwarce, reklamach, Chrome i Duet AI, obiecując lepsze wrażenia użytkownika.

W jaki sposób Gemini odnosi się do kwestii bezpieczeństwa i jakie środki są podejmowane w celu odpowiedzialnego korzystania z AI?

Gemini przechodzi szeroko zakrojone oceny bezpieczeństwa, w tym Real Toxicity Prompts, i obejmuje środki zapewniające odpowiedzialne i integracyjne aplikacje AI.

Podsumowanie

W dynamicznym krajobrazie sztucznej inteligencji najnowsza premiera Google, modele Gemini Ultra, Pro i Nano, jest świadectwem zaangażowania firmy w rozwój możliwości AI. Od przełomowego rozumienia języka Gemini Ultra po wszechstronne zadania na urządzeniu obsługiwane przez Gemini Nano, ten multimodalny model sztucznej inteligencji jest gotowy do przedefiniowania sposobu, w jaki programiści i klienci korporacyjni wchodzą w interakcję z AI i wykorzystują jej moc.

Jak podkreśla Sundar Pichai, CEO Google, “Gemini reprezentuje jeden z największych wysiłków naukowych i inżynieryjnych, jakie podjęliśmy jako firma”.

Przyszłość ma obiecujące perspektywy dzięki wdrożeniu Gemini w zróżnicowanym portfolio Google, wpływając na wszystko, od wyszukiwania po reklamy i nie tylko. Ciągłe postępy, środki bezpieczeństwa i wkład w generowanie kodu AI pokazują zaangażowanie Google w przesuwanie granic tego, co AI może osiągnąć.

Czytaj więcej: Narzędzie Google AI do kreatywnego kierowania reklamami w YouTube